Rail safety days DB Schenker

Veiligheid bij het vervoer van chemische stoffen over het spoor is natuurlijk essentieel. DB Schenker organiseerde op het Chemelot terrein.een driedaags evenement over veiligheid.

Twee van deze dagen mocht ik vastleggen. Zo ook een calamiteiten oefening. Zie de beelden…